;
Ale nan yon meri? Deba piblik? Rankontre ak salye? Poze kesyon enpòtan sa yo anvan ou vote!

Pòl Baumbach

Aprann plis sou Pòlpozisyon yo anba a.

 • Pòl Baumbach

 • Konsènan Pòl

 • 23
 • Kay
 • Paul se Reprezantan Eta a pou Distri 23yèm Chanm Delaware. Li se ofisye anchèf envestisman tou nan Mallard Financial Partners nan Newark

  Paul te fè pati kominote Newark la depi 1990 lè li te deplase isit la ak madanm li, Pam. Yo gen yon pitit gason ak bèlfi k ap viv nan distri a ansanm ak chen yo Clarence ak chat Charlie; tou de bèt yo te sove. Paul gradye nan University of Delaware ak yon degre nan Syans Enfòmatik epi li gen yon diplòm Masters nan Syans Enfòmatik nan Inivèsite Villanova. Li te fonde Mallard an 1996, e li te sèvi rezidan distri a depi Novanm 2012.

 • Kesyon kandida yo

 • Ekite Edikasyon

 • Wi

  Mwen kwè ke gen kèk fwa lè yon SRO ta ka pi efikas, tankou yon lekòl segondè popilasyon pi wo kote SRO a patisipe nan kominote a (asistan antrenè, pou egzanp).

 • Wi

  Jistis restorative kapab trè efikas nan kraze sik la, nan entansyonèlman chèche yon chemen pou yon timoun 1) adrese pwoblèm ki kache a, epi 2) idantifye yon fason pou elèv la retounen nan klas la.

 • Dwa Imigran yo

 • Wi
 • Wi
 • Smart Justice

 • Wi

  Mwen te kontan sipòte pwojè lwa sa a nan 151yèm Asanble Jeneral la e mwen espere kontinye fè sa jiskaske li se lwa nan Delaware. Mwen gen epi mwen pral kontinye defann refòm LEOBOR ki anreta.

 • Wi
 • Wi

  Mwen pè ke pwogram pwobasyon nou an ki twò chaje e ki pa gen anpil moun ka mennen nan vyolasyon teknik ki pa menase kominote nou yo, e sa mennen nan reanprizasyon danjere, ki pa nesesè.

 • Wi

  Sepandan, mwen vle aprann plis sou si pwosesis ki baze sou petisyon yo bay yon etap nesesè pou soumèt enfòmasyon background, epi mwen ta panse ke yon etap menm jan an ta apwopriye (retire adjektif otomatik la). Ankò, mwen vle aprann plis.

 • Wi

  Sitiyasyon sa a kounye a son tankou yon politik inexcusable epi yo dwe chanje.

 • Wi

  Nou dwe korije sistèm jistis nou an chak fwa li vin yon sistèm jis, sèlman si ou gen richès.

 • Libète repwodiksyon

 • Wi

  Mwen trè eksite pou fè sa a lwa nan Delaware.

 • Wi

  Ekstremis Tribinal Siprèm Ameriken jodi a, ki te chaje ak pirataj politik, mande pou eta tankou Delaware pran etap lejislatif sa yo pou pwoteje aksè rezidan yo nan avòtman ak lòt swen sante repwodiktif.

 • Wi

  Mwen te kontan anpil pou m sipòte pakèt bòdwo Momnibus Rep Melissa Minor-Brown ane sa a epi mwen dakò ke nou bezwen pran plis etap pou redwi diferans ki genyen nan to mòtalite pou moun ki gen koulè.

 • Dwa Vòt yo

 • Wi
 • Wi
 • Wi