;
Ale nan yon meri? Deba piblik? Rankontre ak salye? Poze kesyon enpòtan sa yo anvan ou vote!

Sherry Dorsey Walker

Aprann plis sou Sherrypozisyon yo anba a.

 • Sherry Dorsey Walker

 • Konsènan Sherry

 • 3
 • Kay
 • Reprezantan Sherry Dorsey Walker, yon natif natal Wilmington, Delaware, se premye Moun ki gen koulè ki te eli nan Chanm Reprezantan Delaware nan 3yèm distri a an 2018. Epitou, li se premye fanm ak premye moun ki gen koulè ki te eli nan 6yèm distri a. nan Wilmington City Council an 2012. Li te fè yon Masters nan fim nan Howard University ak yon Bachelor of Arts nan University of Delaware nan Angle/Journalis. Li se yon pwodwi fyè nan St. Elizabeth School, kote li te ale pandan 12 ane.
  Epitou, Sherry ap sèvi nan komite sa yo nan Chanm lan: Prezidan Sunset Committee (Analiz Politik ak Responsablite Gouvènman), Ko-prezidan Joint Sunset Oversight Legislative Sunset Committee, Agrikilti, Devlopman Ekonomik/Bankè/Asirans ak Komès, Revni ak Finans, Jidisyè, Transpò/Itilizasyon Tè ak Enfrastrikti ak Veteran.

 • Kesyon kandida yo

 • Ekite Edikasyon

 • Non
 • Wi
 • Dwa Imigran yo

 • Wi
 • Wi
 • Smart Justice

 • Wi
 • Wi
 • Wi
 • Wi
 • Wi
 • Wi
 • Libète repwodiksyon

 • Wi
 • Wi
 • Wi
 • Dwa Vòt yo

 • Wi
 • Wi
 • Wi