;
Ale nan yon meri? Deba piblik? Rankontre ak salye? Poze kesyon enpòtan sa yo anvan ou vote!

Gwendolyn Jones

Aprann plis sou Gwendolynpozisyon yo anba a.

 • Gwendolyn Jones

 • Konsènan Gwendolyn

 • 6
 • Sena
 • 22 ane rezidan nan Sussex Co. DE, ak 4 fwa ansyen kandida Pati Libèrtè, kounye a ap kouri kòm NonPartisan. Ansyen rezidan nan zòn Annapolis, MD, kote mwen te kòmanse ak opere yon biznis sèvis teknik marin prive, mwen te resevwa klas A Interstate CDL mwen an 2008 epi depi 2009, kounye a travay nan Distri Lekòl Cape Henlopen kòm yon chofè otobis lekòl ak ansyen. antrenè chofè. Mwen tann pou m pote vwa altènatif 6yèm sena distri a ki nesesè anpil, men ki toleran sosyalman, ki gen sans komen nan Dover.

 • Kesyon kandida yo

 • Ekite Edikasyon

 • Wi

  Mwen espere travay ak lòt moun nan Dover pou sipòte lejislasyon ki bay sèvis sa yo san enpak negatif sou kontribyab nou yo.

 • Wi

  Mwen espere travay ak lòt moun nan Dover pou sipòte lejislasyon ki bay sèvis sa yo san enpak negatif sou kontribyab nou yo.

 • Dwa Imigran yo

 • Wi

  Mwen espere travay ak lòt moun nan Dover pou sipòte lejislasyon ki bay sèvis sa yo san enpak negatif sou kontribyab nou yo.

 • Wi
 • Smart Justice

 • Wi
 • Wi
 • Wi
 • Wi
 • Wi
 • Wi

  Mwen espere travay ak lòt moun nan Dover pou sipòte lejislasyon sa a, depi amann ak frè sa yo alafwa rezonab e yo ka kolekte san enpak negatif sou kontribyab nou yo.

 • Libète repwodiksyon

 • Wi

  Mwen espere travay ak lòt moun nan Dover pou sipòte lejislasyon ki bay sèvis sa yo san enpak negatif sou kontribyab nou yo.

 • Wi

  Mwen espere travay ak lòt moun nan Dover pou sipòte lejislasyon ki bay sèvis sa yo san enpak negatif sou kontribyab nou yo.

 • Wi

  Mwen espere travay ak lòt moun nan Dover pou sipòte lejislasyon ki bay sèvis sa yo san enpak negatif sou kontribyab nou yo.

 • Dwa Vòt yo

 • Wi

  Mwen espere travay ak lòt moun nan Dover pou sipòte lejislasyon sa a, depi lè enskripsyon elektè yo alè ak egzat ak entegrite sistèm vòt nou an pa sèlman konsève, men sa ki pi enpòtan, amelyore epi san enpak negatif sou kontribyab nou yo.

 • Wi

  Mwen espere travay ak lòt moun nan Dover pou sipòte lejislasyon sa a, depi lè enskripsyon elektè yo alè ak egzat ak entegrite sistèm vòt nou an pa sèlman konsève, men sa ki pi enpòtan, amelyore epi san enpak negatif sou kontribyab nou yo.

 • Wi

  Mwen espere travay ak lòt moun nan Dover pou sipòte lejislasyon sa a, depi lè enskripsyon elektè yo alè ak egzat ak entegrite sistèm vòt nou an pa sèlman konsève, men sa ki pi enpòtan, amelyore epi san enpak negatif sou kontribyab nou yo.