;
Ale nan yon meri? Deba piblik? Rankontre ak salye? Poze kesyon enpòtan sa yo anvan ou vote!

Sophie Phillips

Aprann plis sou Sophiepozisyon yo anba a.

 • Sophie Phillips

 • Konsènan Sophie

 • 18
 • Kay
 • Mwen gradye nan University of Delaware ak yon Masters nan Enèji ak Politik Anviwònman. Kòm yon lidè kominotè, mwen te travay ak gwoup enpak anviwònman ak sosyal atravè eta a pou ankouraje divèsite, ekite, ak enklizyon. Mwen te fòme relasyon enpòtan ak lejislatè lokal, eta ak federal pou mande plis politik ekitab, epi mwen pral kontinye travay avèk yo pou amelyore distri nou an ak eta a.

 • Kesyon kandida yo

 • Ekite Edikasyon

 • Wi
 • Wi
 • Dwa Imigran yo

 • Wi
 • Wi
 • Smart Justice

 • Wi
 • Wi
 • Wi
 • Wi
 • Wi
 • Wi
 • Libète repwodiksyon

 • Wi
 • Wi
 • Wi
 • Dwa Vòt yo

 • Wi
 • Wi
 • Wi