;
Ale nan yon meri? Deba piblik? Rankontre ak salye? Poze kesyon enpòtan sa yo anvan ou vote!

Joseph DiPasquale

Aprann plis sou Jozèfpozisyon yo anba a.

 • Joseph DiPasquale

 • Konsènan Jozèf

 • 41
 • Kay
 • Mwen se jis ou "mwayèn" Joe. Fè sa pou tèt mwen, ak vwazen mwen yo ka viv nan yon sosyete pi bon.

 • Kesyon kandida yo

 • Ekite Edikasyon

 • Wi
 • Wi
 • Dwa Imigran yo

 • Wi
 • Wi
 • Smart Justice

 • Wi
 • Wi
 • Wi
 • Non
 • Wi
 • Wi
 • Libète repwodiksyon

 • Wi
 • Wi
 • Wi
 • Dwa Vòt yo

 • Wi
 • Wi

  Mwen bezwen plis spesifik. Men, jeneralman mwen an favè yon bagay tankou sa a.

 • Wi