;

Pwofil Kandida Komisyon Konsèy Lekòl 2023

Ranpli fòm ki anba a pou ajoute pozisyon ou nan pwofil ou.

Kreye pwofil ou

Nou rekòmande ou prepare repons ou yo nan yon dokiman Word oswa Google pou repons ou yo sove jis nan ka.

 • Non


 • Modpas la dwe gen yon fòs minimòm de Mwayen
  Endikatè fòs
 • Kontakte Info

 • Enfòmasyon sou Ou

 • Voye
 • Kesyon Komisyon Konsèy Lekòl 2023

 • Patipri enplis kont timoun Nwa ak mawon yo fè yo fè eksperyans disiplin pi sevè pase tokay blan yo pandan ke pwoblèm tankou andikap, istwa povrete, ak abi oswa neglijans yo souvan inyore.
 • Rechèch yo montre ke prezans ofisye resous lekòl yo (SRO) ka mennen nan disiplin diferan pou elèv Nwa ak Brown.
 • Istwa Etazini an enkonplè san yo pa rekonèt eritaj diskriminasyon ak eksperyans viv nan kominote istorikman majinalize yo.