;

Pwofil Kandida Komisyon Konsèy Lekòl 2024

Ranpli fòm ki anba a pou ajoute pozisyon ou nan pwofil ou.

Kreye pwofil ou

Nou rekòmande ou prepare repons ou yo nan yon dokiman Word oswa Google pou repons ou yo sove jis nan ka.

 • Non


 • Modpas la dwe gen yon fòs minimòm de Mwayen
  Endikatè fòs
 • Kontakte Info

 • Enfòmasyon sou Ou

 • Voye
 • Kesyon Komisyon Konsèy Lekòl 2024

 • Patipri enplis kont timoun Nwa ak mawon yo fè yo fè eksperyans disiplin pi sevè pase tokay blan yo pandan ke pwoblèm tankou andikap, istwa povrete, ak abi oswa neglijans yo souvan inyore.
 • Rechèch yo montre ke prezans ofisye polis leta yo ke yo rele tou ofisye resous lekòl yo (SRO) ka mennen nan disiplin diferan pou elèv Nwa ak mawon.
 • Istwa peyi nou an enkonplè san yo pa rekonèt eritaj diskriminasyon ak eksperyans viv nan kominote istorikman majinalize yo.
 • Yon dènye rapò endepandan Eta Delaware te komisyone te jwenn ke lekòl leta yo atravè eta a pa gen anpil lajan $600 milyon dola epi yo te rekòmande pou ogmante finansman pou chak elèv, transparans, ak fleksibilite pou asiyen resous yo.

Eleksyon Komisyon Konsèy Lekòl la se madi 14 me!

Jwenn yon fowòm kandida k ap vini nan distri w la