;

Kijan Pou Vote Nan Eleksyon Jeneral Delaware: Mizajou Enpòtan

Ki Nouvo An 2022

Tcheke nouvo gid resous elektè Delaware Voting Rights Coalition la: "Kijan pou vote nan eleksyon jeneral Delaware: Mizajou enpòtan"

Pou Eleksyon Jeneral 2022 Delaware a, te gen chanjman enpòtan nan dènye minit ke votè yo bezwen konnen. Vòt pa lapòs se pa yon opsyon ankò pou tout votè Delaware, epi enskripsyon menm jou a te ranvèse tou.

Jounal Kowalisyon Dwa Vòt Delaware (DVRC) te lanse yon kanpay edikasyon piblik òganize pou enfòme elektè Delaware sou chanjman sa yo. Kanpay la santre sou yon gid elektè konplè, "Kijan pou vote nan eleksyon jeneral Delaware a: Mizajou enpòtan," epi gen enfòmasyon sou dènye chanjman yo, ki opsyon ki disponib pou votè yo, ansanm ak lyen ki mennen nan tout resous nenpòt elektè ap bezwen pou plis enfòmasyon.

Gid ajou nou an disponib nan lang angle ak panyòl. Ou ka tcheke gid la, telechaje kopi, epi telechaje grafik medya sosyal pou ede gaye enfòmasyon ki anba a.