;

Kijan Pou Vote nan Eleksyon Delaware yo

Jounal Kowalisyon Dwa Vòt Delaware (DVRC) te lanse yon kanpay edikasyon piblik òganize pou enfòme elektè Delaware yo sou Eleksyon Konsèy Lekòl 2024 k ap vini yo. on Madi, 14 me. Kanpay la santre sou yon gid elektè konplè, "Kouman pou vote nan eleksyon Komisyon Konsèy Lekòl Delaware a," epi li gen enfòmasyon sou kous yo, ki opsyon vòt ki disponib pou votè yo, ansanm ak lyen ki mennen nan tout resous nenpòt elektè ap bezwen pou plis enfòmasyon. .

Gid nou an disponib nan lang angle ak panyòl. Ou ka tcheke gid la, telechaje kopi, epi telechaje grafik medya sosyal pou ede gaye enfòmasyon ki anba a.