;
ACLU Delaware

Misyon ACLU nan Delaware se prezève ak avanse libète sivil ak dwa sivil nan Eta Delaware jan yo enskri nan Konstitisyon Etazini ak Delaware atravè edikasyon ak defans san konsiderasyon asosyasyon politik. ACLU-DE te "gadyen moun ki pa gen okenn pèlen" pou plis pase mwatye yon syèk. Nou se yon premye rekou lè gouvènman an menase dwa nou nan Delaware ak yon dènye espwa lè nou yo prive de libète nou yo. Efò kontinyèl nou yo jodi a pou ankouraje jistis rasyal, refòm legal kriminèl, dwa vòt elaji, ak plis ankò se sèlman pwochen etap nan istwa òganizasyon nou an. N ap kontinye travay nou pou pwoteje ak elaji libète sivil yo nan Delaware, paske nou konnen twò byen ke “bata pou libète sivil la pa janm rete genyen.