;
Lig Iben Metwopoliten Wilmington

Misyon Metropolitan Wilmington Urban League (MWUL) se bay moun ki gen koulè yo pouvwa pou yo reyalize endepandans ekonomik, egalite ak dwa sivil yo. MWUL anvizaje yon kominote kote moun, ki soti nan yon pakèt orijin ak eksperyans, kontribye ak benefisye de yon alyans ki angaje nan rechèch politik piblik oryante aksyon ak defans prensip.

Pa gen okenn evènman kounye a.
Pa gen okenn evènman kounye a.
Pa gen okenn evènman kounye a.