;
Inivèsite Delaware Sant pou Kominikasyon Politik

CPC a se yon sant ki pa patizan, entèdisiplinè ki konekte akademik, elèv yo, ak kominote a ak pwoblèm enpòtan nan kominikasyon politik. Depi kreyasyon li a, CPC a toujou manyen pwoblèm ki fè pati, oswa ki pral fè pati, konvèsasyon nasyonal la. Kit se enjistis rasyal, chanjman klimatik, polarizasyon, oswa avni demokrasi nou an, CPC bay kontèks atravè kou, rechèch ak pwogram.,

Pa gen okenn evènman kounye a.
Pa gen okenn evènman kounye a.
Pa gen okenn evènman kounye a.